1395/7/27 سه‌شنبه
شنبه 1 مهر 1402   14:55:49
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 1 مهر 1402 14:45:01

1397/4/10 یکشنبه
 
کد خدمت:
   10031458100 
 
عنوان خدمت:
صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری
( ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی(


 
شرح زیرخدمت 
    شناسه زیرخدمت : 10031458100
عنوان زیرخدمت : صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری (ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی)
شرح زیرخدمت :
صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی از طرف گمرک به اداره استاندارد ارجاع می گردد و پس ازبررسی اولیه به شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده مستقر در گمرک ارجاع می شود. شرکت های بازرسی پس از بازرسی محموله ها طبق یکی از روش های مندرج در روش اجرایی ارزیابی انطباق کالاها، اقدامات لازم را انجام و مستندات و مدارک لازم از جمله گواهی بازرسی در مبدا (COI)  گواهی ثبت کالا، نتایج آزمون(TR) تعهدات لازم را دریافت می کند. در صورت نیاز از محموله نمونه برداری و به آزمایشگاه های همکار تایید صلاحیت شده ارسال می گردد و چنانچه نتایج آزمون کالا با استانداردهای ملی یا بین المللی مطابقت داشته باشد و مدارک لازم ارائه شده باشد، نتیجه نهایی به استاندارد اعلام شده و اداره استاندارد نیز برای محموله وارداتی یا صادراتی گواهی انطباق (COC) صادر کرده و اجازه ترخیص کالا به گمرک ارائه می شود و چنانچه کالا با استانداردها مطابقت نداشته باشد، گواهی عدم انطباق برای محموله صادر می شود .
ذینفعان خدمت :
شرکت های تولیدی صادرکننده و وارد کننده ، شرکت های بازرگانی صادرکننده و واردکننده
آدرس سامانه :
کلیه مراحل و فرآیندهای این خدمت از طریق سامانه صادرات و واردات سازمان ملی استاندارد انجام می شود و مکاتبات، دریافت مدارک، نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه ، دریافت نتایج و در نهایت صدور گواهی انطباق یا عدم انطباق به گمرک از طریق این سامانه انجام می شود. آدرس:   coc.isiri.gov.ir
همچنین ارتباط با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طریق سامانه مذکور انجام شده و کد 14 رقمی تایید محموله وارداتی از طریق این سامانه دریافت و به سامانه پنجره تجارت فرامرزی گمرک ارسال می شود.
آدرس:  Epl.irica.gov.ir
 
  
مسئول ارائه خدمت
 
ردیف
 
پست سازمانی مسئول ارائه
تلفن تماس
1517
1 رئیس اداره ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی خانم عادل زاده داخلی: 1057
2 کارشناس ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی آقای مشکین فام داخلی: 1055
   
 
 
10031458101                             ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده/صادره (تعیین ماهیت کالا اظهار شده)

 
 
شرح زیرخدمت
شناسه زیرخدمت : 10031458101
عنوان زیرخدمت : ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده/صادره (تعیین ماهیت کالا اظهار شده)
شرح خدمت :
یکی دیگر از وظایف سازمان ملی استاندارد انجام آزمون های تعیین ماهیت کالاهای صادراتی و وارداتی است .
اهمیت انجام آزمون های تعیین ماهیت به این علت است که تعیین تعرفه کالا و مقدار عوارض گمرکی کالاهای صادراتی و وارداتی بر مبنای نتایج آزمون تعیین ماهیت انجام می شود.
مراحل انجام زیرخدمت :
اظهارنامه های گمرکی به استاندارد ارجاع می شود و پس از نمونه برداری توسط شرکت های بازرسی مستقر در گمرک نمونه به آزمایشگاه های همکار تایید صلاحیت شده در زمینه تعیین ماهیت ارجاع می شود و پس از انجام آزمون، نتایج به گمرک اعلام می گردد.
آدرس سامانه:   Coc.isiri.gov.ir
 
 
مسئول ارائه خدمت
ردیف
 
پست سازمانی مسئول ارائه تلفن تماس
1517
1 مسئول نمایندگی استاندارد در گمرک امانات پستی آقای لشگریان 66485867
2 کارشناس ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی خانم خوبان 66485867
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بيشتر
1395/8/8 شنبه
کلیه حقوق این پورتال متعلق به سازمان ملی استاندارد می باشد
.