آخرین اخبار

سه‌شنبه1401/6/22

09:02:0

60

توقیف فرش‌های ماشینی بدون برچسب در تهران

اداره‌کل استاندارد استان تهران به شهروندان هشدار داد: برچسب و نشانه‌گذاری فرش‌های ماشینی مشمول مقررات استاندارد اجباری است و تولیدکنندگان باید در تولید به این امر دقت کنند.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، کارشناسان استاندارد با همراهی نایب رییس اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران، در بازدیدهای خود از مراکز عرضه، 10 برند فرش ماشینی، را بدلیل نداشتن برچسب و نشانه‌گذاری، توقیف و جهت اعمال قانون به مراجع قضایی ارجاع دادند.
گفتنی است، پیش از این درخصوص اجباری بودن استاندارد ملی برچسب و نشانه‌گذاری( استاندارد ملی به شماره 1360) و ممنوعیت عرضه فرش‌های ماشینی بدون برچسب، به تولیدکنندگان اطلاع داده شده‌بود.