دسترسي سريع

تاريخچه اداره كل
1399/5/27 دوشنبه


                                                                                        


 تهران با وسعتی حدود 2/1 درصد مساحت کشور ، ١٧ درصد جمعیت و حدود ٢٥ درصد تولیدات ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است . در بخشهای تولیدی صنعت و ساختمان نیز استان تهران به ترتیب با ٣٧ و ٢٧ درصد بخش قابل توجهی از تولید و سرمایه گذاری کشور را در خود گنجانده است . ضمن آنکه
۷ /۲۰ درصد از واحد های تولیدی تحت پوشش سازمان ملی استاندارد ایران در استان تهران واقع می باشد . قابل ذکر است٢/١٧ درصداز مجموع پروانه های کاربرد علامت استاندارد معتبر در ایران از این اداره کل صادر گردیده است . اداره کل استاندارد  استان تهران یکی از ادارات استانی سازمان ملی استاندارد  ایران می باشد که از سال ۱۳۳۹ به نام اداره استاندارد استان مرکز تأسیس و در زمینه اجرای مقررات استاندارد اجباری کالاهای صادراتی شروع به کار نموده . در سال ١٣٤٤ اداره انگ فلزات گرانبها نیز در تهران ایجاد شد . در سال ١٣٥١ با تصویب و اجرای نمودار سازمانی جدید سازمان ملی استاندارد ایران ، مدیریت استاندارد منطقه مرکز ایجاد گردید و ادارات اجرای استاندارد مرکز و انگ فلزات گرانبها به همراه اداره اوزان ومقیاسها و آزمایشگاه واردات مرکز زیر نظر مدیریت استاندارد منطقه مرکز قرار گرفت .