آخرین اخبار

دوشنبه1401/6/28

15:42:4

89

فراخوان شرکت هاي بازرسي دانش بنيان

اداره کل استاندارد استان تهران در نظر دارد امور مربوط به   بازرسی  شرکتهای دانش بنیان متقاضی گواهینامه  محصولات دانش بنیان در استان تهران را به شرکت های بازرسی فنی واجدالشرایط که دارای پروانه تائید صلاحیت معتبر بازرسی کالای داخل از سازمان ملی استاندارد می باشند واگذار نماید. از متقاضیان دعوت می شود جهت اطلاع از شرایط شرکت در فراخوان به پورتال اداره کل استاندارد تهران به آدرس Tehran. Inso.gov.ir مراجعه و حداکثر تا 10 روز کاری از تاریخ  آخرین انتشار این آگهی نسبت به ارسال اسناد و مدارک مورد نیاز ،در پاکت های لاک و مهر شده ، به آدرس تهران پونک، بلوار سردار جنگل، خیابان بهار غربی، میدان استاندارد دبیر خانه اداره کل استاندارد استان تهران اقدام نمایند.
هزینه چاپ اگهی به عهده برگزیدگان فراخوان بوده و اداره کل در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.