آخرین اخبار

دوشنبه1401/10/26

11:26:5

65

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران:

تشکیل کمیته ویژه استانداردسازی سوخت و وسایل گرمایشی

دکتر مهدی اسلام‌پناه با تاکید بر همکاری فرابخشی و بین‌دستگاهی برای ارتقای کیفی زندگی مردم، از تشکیل کمیته‌های ویژه‌ای در سازمان ملی استاندارد ایران برای نظارت بر اجرا، تدوین، استانداردسازی و ارزیابی انطباق سوخت، سوخت‌رسانی و وسایل گرمایشی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، دکتر اسلام‌پناه با اشاره بر اینکه تحقق این امر نیازمند پیگیری مجدانه تکالیف دستگاه‌های مختلف است، افزود: در این خصوص اتفاق نظر وجود دارد که در شرایط فعلی، نظارت سختگیرانه‌تر بر اجرای استانداردهای مرتبط و بهینه حوزه انرژی از ملزومات ابلاغی سازمان ملی استاندارد ایران است که همکاری بیشتر دستگاه‌های تخصصی را طلب می‌کند.
وی ادامه داد:  اصرار و ایستادگی ما در سازمان ملی استاندارد ایران، علی‌رغم همه فشارها، بر سر اصول فنی خود، دلیل محکمی چون حفظ حقوق مردم و بسترسازی برای برخورداری آنان از یک زندگی مطلوب و کیفی دارد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پایان، تاکید کرد: مسئله استاندارد انشعابات و و سایل گرمایشی امری نیست که ساده بتوان از آن عبور کرد.