دسترسي سريع

سامانه ها
1397/2/29 شنبه
سامانه آدرس سامانه
سامانه جامع نظارت بر اجرای استاندارد        isom.isiri.gov.ir
سامانه جامع تدوین استاندارد ison.isiri.gov.ir
سامانه مدیریت بازرسی آسانسور lift.isiri.gov.ir
سامانه نظارت بر وسایل تفریحی isad.isiri.gov.ir
سامانه آموزشی مدیران کنترل کیفیت sqcedu.com
سامانه صادرات و واردات coc.isiri.gov.ir
مرکز ملی اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها nmci.isiri.gov.ir
سامانه آموزش کارکنان  tr.isiri.gov.ir
سامانه مبارزه با قاچاق کالا eform.isiri.gov.ir
سامانه آموزش مجازی سازمان ملی استاندارد  st.irlms.ir
سامانه کدشناسایی مصنوعات طلا eform.isiri.gov.ir
سامانه سوخت سازمان ملی استاندارد  eform.isiri.gov.ir
سامانه ثبت مشخصات گواهی های بازرسی کالا eform.isiri.gov.ir
هوش تجاری سازمان (BI) bi.isiri.gov.ir
سامانه نظارت بر استاندارد جایگاه های CNG cng.isiri.gov.ir
سامانه نظارت بر فعالیت های واحدهای انرزی بر isom.isiri.gov.ir
سامانه جامع مرکز ملی تایید صلاحیت naci.isiri.gov.ir