دسترسي سريع

فرايند انتخاب واحدهاي توليدي نمونه
1397/11/27 شنبه
 تاریخ شروع و پایان شرکت در فرآیند مذکور: از تاریخ 1401/03/01 الی 1401/03/31 و بازه بررسی فرآیند یاد شده: از تاریخ 1400/4/1 الی 1401/3/31 )
جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل های پیوست مراجعه فرمایید.
لازم به ذکر است پاره ای تغییرات مبنی بر تعلق امتیاز جبرانی در خصوص واحدهای تولیدی فرآورده های مشمول دریافت نشان حلال براساس تعداد نشان دریافتی و همچنین افزودن دو معیار ارزیابی خدمات پس ازفروش و مسوولیت اجتماعی به معیارهای پیشین ، در امتیازات اعمال خواهد گردید که در اسرع وقت اطلاع رسانی می گردد استعلام نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت تایید صلاحیت شده توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در سایت سازمان ملی استاندارد (isiri.gov.ir) در پورتال تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در لینک سامانه تایید صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون، نهادهای بازرسی و نهادهای گواهی کننده، در زیر پورتال نهادهای تایید صلاحیت شده قابل دسترسی میباشد.
فايلها
شرايط و ضوابط شرکت در فرآيند انتخاب واحد نمونه طبق آخرين تغييرات.pdf 228.341 KB