دسترسي سريع

راه های تماس با ما
1398/2/8 یکشنبه


تلفن: 49983000-021 و خط خدماتی استان تهران: 1517
دورنگار: 
ارتباط مستقیم با مدیر کل
ارتباط با معاونین و مدیران (تلفن داخلی)

پست الکترونیک: tehran@inso.gov.ir

 پونک- بلوار سردارجنگل-انتهای بهار غربی- میدان استاندارد- پلاک4
    
کدپستی : 1476845711
صندوق پستی: 14665-1364