مدیرکل

بيشتر

شنبه1401/10/17

11:40:0

121

مدیرکل استاندارد استان تهران تاکید کرد:

ضرورت روزآمد شدن مراکز آموزشی همکار استاندارد با روش‌های اجرایی جدید

عباس نوری، مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به فعالیت 59 مرکز آموزشی همکار استاندارد در استان گفت: مراکز آموزشی باید با روش‌های اجرایی جدید ابلاغی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران خود را روزآمد کنند.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، نوری در جلسه ممیزی اداره آموزش این اداره‌کل که با حضور فرامرز قریب، مدیرکل آموزش و ترویج سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد، گفت: بازنگری و روزآمد کردن مستمر روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها لازم است واین اداره‌کل برای همکاری و تعامل با سازمان در این زمینه آمادگی دارد.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح کارآمد روند کارآموزی مدیران کنترل کیفیت و آموزش‌های ارائه‌شده به آنان، ادامه داد: باید آموزش‌ها تخصصی شود تا سطح دانش فنی جامعه هدف را ارتقا دهد.
فرامرز قریب نیز در جریان این بازدید، تاکید کرد: استفاده از مدرس مجرب و کادر هیأت علمی متخصص توسط مراکز آموزشی همکار به افزایش کیفیت دوره‌های آموزشی و اثربخشی آنها منجر خواهد شد.
وی با تاکید بر رعایت مبانی قانونی و جلوگیری از تعارض منافع افزود: هرگونه بهره‌گیری این مراکز از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی کارکنان ادارات‌کل استاندارد استان‌ها در زمینه آموزش باید در چارچوب مقررات جاری سازمان ملی استاندارد ایران بوده و در راستای ترویج استاندارد با رعایت اصول امانتداری و جلوگیری از تعارض منافع و تایید و نظارت عالیه مدیرکل استان انجام گیرد.
در این ممیزی دو روزه، حوزه‌های کاری و مستندات مربوطه اداره آموزش اداره‌کل نظیر آموزش‌های برون سازمانی و درون سازمانی، تایید صلاحیت مراکز آموزشی و مدیران کنترل کیفیت و نیز نحوه برخورد با تخلفات مدیران کنترل کیفیت ممیزی و از شش مرکز آموزشی همکار استاندارد در استان بازدید و ممیزی شد.