آرشیو فیلم

بيشتر

شنبه1401/7/2

14:46:2

43

برگزاری چهل و چهارمین اجلاس مجمع عمومی ایزو با حضور دکتر اسلام پناه؛ رییس سازمان ملی استاندارد ایران