آرشیو صدا

بيشتر

چهارشنبه1401/8/18

15:04:1

12

گفتگوی رادیویی به مناسبت روز ملی کیفیت با حضور رییس و معاونین نظارت بر اجرای استاندارد و ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران /برنامه ایران امروز از رادیو ایران /سه شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۱